منقل جادويي مجيك گريل

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

مجيك گريل (منقل جادويي)

قيمت: 82800تومان
قيمت : 69000 تومان

 

 

 • بدون نياز به مواد آتش زا مثل نفت، بنزين و…
 • بدون نياز به باد زدن تنها با آتش زدن تكه اي كاغذ
 •  زمان مورد نياز براي آماده شدن زغال:  ۱۵ – ۱۰ دقيقه
 • مناسب براي استفاده در همه جا (پيك نيك، حياط، تراس و ...
 • وزن : ۲٫۵ كيلوگرم
 • آلياژي مركب از آهن و كربن (شبيه سمنتيت) از پوشش رنگ نسوز
 • تحمل حرارت تا دماي ۸۰۰ درجه سانتي گراد
 • دماي ذغال مشتعل نهايتا ۷۵۰ درجه سانتي گراد
 • ضخامت ورقه حدود ۱ ميليمتر است
 • منقل جادويي در حالت باز : 10*25*60

قيمت : 69,000  تومان
خريد پستي 

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

 

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

 

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

قيمت  69000 تومان
خريد پستي

مجيك گريل (منقل جادويي) منقلي است كه بدون نياز به مواد آتش زا مثل نفت، بنزين و… و همچنين بدون نياز به باد زدن تنها با آتش زدن تكه اي كاغذ فقط و فقط ظرف مدت ۱۵ – ۱۰ دقيقهتمام ذغال موجود در محفظه خود را كاملا مشتعل و سرخ مي نمايد و به دليل طراحي خاص خود مناسب براي استفاده در همه جا (پيك نيك، حياط، تراس و هرجاي ديگر) مي باشد. درضمن به دليل تاشو بودن اين محصول حمل آن آسان مي باشد و فضاي كمي را اشغال مي كند.

با توجه به ارزشمند بودن حامل هاي انرژي و همچنين وقت گرانبهاي مصرف كنندگان استفاده از اين محصول با توجه به قيمت تمام شده مناسب آن بسيار به صرفه خواهد بود.

 

 

قيمت  69000 تومان
خريد پستي

 

مجيك گريل منقل جادويي,نمايندگي فروش منقل جادويي,منقل جادويي مسافرت,منقل جادويي مورد نياز هر خانه,منقل جادويي بدون نياز مواد آتش زا,منقل جادويي بدون نياز باد زدن,خريد اينترنتي منقل جادويي,خريد پستي منقل جادويي,منقل جادويي كباب پز,منقل جادويي استفاده در پيك نيك,منقل جادويي استفاده در تراس خانه,كباب عالي با منقل جادويي,منقل جادويي اورجينال, منقل جادويي لوازم آشپزخانه,منقل جادويي استفاده در سفر,منقل جادويي با كيفيت,خريد منقل جادويي به قيمت عالي,بهترين منقل جادويي,منقل جادويي 69000 تومان,حراج منقل جادويي,تخفيف ويژه منقل جادويي,منقل جادويي استفاده آسان, تبليغات منقل جادويي,منقل جادويي فروش استثنائي,منقل جادويي براي استفاده در هر مكان,منقل جادويي اصل,كباب خوشمزه با منقل جادويي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط يلدا | ۱۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۳۶:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |